Dane personalne
Imię i nazwisko prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski, prof. PRz
Telefon (017) 865 13 38
Email
Budynek H
Nr pokoju 135
Adres al. Powstańców W-wy 6
Jednostka organizacyjna Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

Absolwent kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej oraz Studium Doktoranckiego w Moskiewskim Chemiczno-Technologicznym Instytucie im. D.I. Mendelejewa w Moskwie (obecnie Rosyjski Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny). Doktor nauk chemicznych, doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna (2005, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej), profesor (nauki chemicze, 2016). Profesor nadzwyczajny w Katedrze Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego od 2005 r..

 

Specjalność: technologia chemicznej organiczna i kataliza.

Zainteresowania naukowe: Reaktywne materiały polimerowe i ich zastosowanie w katalizie. Przemiany związków epoksydowych. Reakcje krzyżowego sprzęgania.

 

Popularyzator chemii wśród uczniów wszystkich strzebli szkół. Organizator pokazów chemicznych i warsztatów dla uczniów oraz pokazów w ramach pikników naukowych. Prowadzący zajęcia z chemii w ramach projektu Politechnika Dziecięca. Członek Rady Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”.

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom